Ana Sayfa

Fizibilite Çalışmaları

Mühendislik çalışmaları kapsamında, boru hattının tasarım ve optimizasyonu Gasworks programı kullanılarak yapılmakta, hidrolik hesaplamalardan çıkan sonuçlar detaylı analiz edilmektedir.

Maliyet Analizi

Yer üstü ve yer altı tesislerin tasarım çalışmaları, ilgili standartlara uygun şekilde yapılarak maliyet analizine baz teşkil edecek notasyonlu malzeme listesi oluşturulmaktadır.

 • Boru Hattı Projeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri Doğal Gaz Dağıtım Projeleri
 • Şehir Doğal Gaz Dağıtım Projeleri
 • Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri Proje Çalışmaları

E- Mail

info@astronenerji.com

Bize Ulaşın

+ 90 312 543 57 88

Hizmetlerimiz

Boru Hattı Projeleri

 • Fizibilite Çalışmaları
 • Boru Hattı Güzergah Seçimi
 • Harita Çalışmaları
 • Maliyet Analizi

Şehir Doğal Gaz Dağıtım Projeleri

 • Fizibilite Çalışmaları
 • Boru Hattı Güzergah Seçimi
 • RMS A İstasyonu Kapasite ve Yer Seçimi
 • Harita Çalışmaları
 • Maliyet Analizi

Organize Sanayi Bölgeleri Doğal Gaz Dağıtım Projeleri

 • Fizibilite Çalışmaları
 • Boru Hattı Güzergah Seçimi
 • RMS A İstasyonu Kapasite ve Yer Seçimi
 • Harita Çalışmaları
 • Maliyet Analizi

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri Proje Çalışmaları

 • Fizibilite Çalışmaları
 • Santral Yerinin Seçimi
 • Boru Hattı Güzergah Seçimi
 • Enerji İletim Hattı Güzergah Seçimi
 • Harita Çalışmaları
 • Maliyet Analizi