Boru Hattı Projeleri

HİZMETLERİMİZ

Boru Hattı Projeleri

Boru hattı fizibilite çalışmaları kapsamında, boru hattının güzergâhı belirlenir. Harita çalışmaları ve avan projeye esas malzeme listeleri çıkartılarak, maliyet analizi yapılmaktadır. Detay mühendislik çalışmaları kapsamında, boru hattının tasarım ve optimizasyonu, Gasworks programı kullanılarak yapılmakta, hidrolik hesaplamalardan çıkan sonuçlar detaylı analiz edilmektedir. Yer üstü ve yer altı tesislerin tasarım çalışmaları, ilgili standartlara uygun şekilde yapılarak maliyet analizine baz teşkil edecek notasyonlu malzeme listesi oluşturulmaktadır.

A] Fizibilite Çalışmaları

  • Boru Hattı Güzergah Seçimi
  • Harita Çalışmaları
  • Maliyet Analizi

B] Detay Mühendislik Çalışmaları

  • Boru Hattı Güzergah Seçimi
  • Harita Çalışmaları
  • Doğal Gaz Boru Hatları Tasarım ve Optimizasyonu
  • Yer Üstü Tesislerin Tasarım Çalışmaları (Doğal Gaz Kompresör İstasyonları , Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları , Pig İstasyonları , Hat Vanaları vs.)
  • Yer Altı Tesislerin Tasarım Çalışmaları (Hat Vanaları , Take-Off Vana Grubu , Hot-Tap  Vanaları vs.)

 C] Maliyet Analizi

  • Teknik ve Finansal Değerlendirme Raporu
  • Banka Raporu