Organize Sanayi Bölgeleri Doğal Gaz Dağıtım Projeleri

HİZMETLERİMİZ

Organize Sanayi Bölgeleri Doğal Gaz Dağıtım Projeleri

O.S.B içerisinde yer alan veya yer alacak tesislerin doğal gaz ihtiyaçları çalışma kapasiteleri ve ileriye dönük yatırım projeksiyonları dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Hesaplanan doğal gaz tüketim kapasitelerine göre organize sanayi bölgesinin ihtiyacını karşılayacak istasyonların kapasiteleri boru hatlarının çapları hesaplanarak doğal gaz dağıtım hatları modellenmektedir. Detay projeleri hazırlanan doğal gaz hatlarının ihaleye baz teşkil edecek genel, teknik şartnameleri ve detaylı malzeme listesi hazırlanmaktadır.

A] Fizibilite Çalışmaları

 • Boru Hattı Güzergah Seçimi
 • RMS A İstasyonu Kapasite ve Yer Seçimi
 • Harita Çalışmaları
 • Maliyet Analizi

B] Detay Mühendislik Çalışmaları

 • Boru Hattı Kesin  Güzergah Belirleme Çalışmaları
 • Harita Çalışmaları
 • Şebeke Modellemesi (Çember/Loop ve Ağaç Sistemli Şebeke Modellemesi)
 • Hidrolik Hesaplamaların Yapılması
 • Yer Üstü Tesislerin Tasarım Çalışmaları ( Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları ,  Hat Vanaları vs.)
 • Yer Altı Tesislerin Tasarım Çalışmaları (Hat Vanaları , Take – Off Vana Grupları vs .)
 • As-Built Projelerin Hazırlanması

C] İhale Dosyalarının Hazırlanması

 • Genel Şartnamelerin Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Malzeme Listelerinin Hazırlanması

D] Maliyet Analizi

 • Teknik ve Finansal Değerlendirme Raporu
 • Banka Raporu