Şehir Doğal Gaz Dağıtım Projeleri

HİZMETLERİMİZ

Şehir Doğal Gaz Dağıtım Projeleri

Şehir doğal gaz dağıtım projelerinde, şehri besleyecek olan çelik hattın geçtiği güzergah ve şehre yaklaşım mesafeleri dikkate alınarak uygun yerden hot-tap (sıcak bağlantı) bağlantı noktası tespiti yapılmakta ve şehrin doğal gaz tüketim projeksiyonlarına göre RMS A istasyonu kapasitesi ve konumu belirlenmektedir. Konumu belirlenen RMS A istasyonundan orta basınçta çıkan doğal gaz hidrolik hesaplamalarda yerleri netleştirilen RMS B çıkışında alçak basınca düşürülerek polietilen borularla konutlara ulaştırılmaktadır.

A] Fizibilite Çalışmaları

 • Boru Hattı Güzergah Seçimi
 • RMS A İstasyonu Kapasite ve Yer Seçimi
 • Harita Çalışmaları
 • Maliyet Analizi

B] Detay Mühendislik Çalışmaları

 • Boru Hattı Kesin Güzergah Belirleme Çalışmaları
 • Harita Çalışmaları
 • Şebeke Modellemesi (Çember/Loop ve Ağaç Sistemli Şebeke Modellemesi)
 • Hidrolik Hesaplamaların Yapılması
 • Yer Üstü Tesislerin Tasarım Çalışmaları ( Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları , Hat Vanaları vs.)
 • Yer Altı Tesislerin Tasarım Çalışmaları (Hat Vanaları , Take-Off Vana Grupları vs .)
 • As-Built Projelerin Hazırlanması

C] Maliyet Analizi

 • Teknik ve Finansal Değerlendirme Raporu
 • Banka Raporu