Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri Proje Çalışmaları

HİZMETLERİMİZ

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri Proje Çalışmaları

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrallerinin yeri BOTAŞ ana iletim hattı, TEİAŞ trafo merkezi konumları ve çevresel etkiler dikkate alınarak en uygun bölgelerde detaylı saha çalışmaları ile seçilmektedir. Santrale gaz arzı sağlayacak olan doğal gaz boru hatlarının ve üretilen elektrik enerjisini trafo merkezine taşıyacak olan enerji iletim hatlarının güzergahları belirlenmekte, belirlenen güzergaha göre kamulaştırma dosyaları hazırlanmaktadır. Kesinleşen güzergah baz alınarak detay mühendislik çalışmaları tamamlanmaktadır.

A] Fizibilite Çalışmaları

 • Santral Yerinin Seçimi
 • Boru Hattı Güzergah Seçimi
 • Enerji İletim Hattı Güzergah Seçimi
 • Harita Çalışmaları
 • Maliyet Analizi

B] Detay Mühendislik Çalışmaları

 • Boru Hattı Kesin Güzergah Belirleme Çalışmaları
 • Enerji İletim Hattı Kesin Güzergah Belirleme Çalışmaları
 • Harita Çalışmaları
 • Kamulaştırma Dosyalarının Hazırlanması
 • Hidrolik Hesaplamaların Yapılması
 • Yer Üstü Tesislerin Tasarım Çalışmaları ( Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları ,  Pig İstasyonları, Hat Vanaları vs.)
 • Yer Altı Tesislerin Tasarım Çalışmaları (Hat Vanaları , Take-Off Vana Grupları , Hot-Tap Vanası vs .)
 • Yapı Ruhsatlarının Alınması

C] Maliyet Analizi

 • Teknik ve Finansal Değerlendirme Raporu
 • Banka Raporu